ZÍSKEJ SLEVU AŽ 70 % NA VŠE S KÓDEM: VYPRODEJ - PLATÍ I NA JIŽ ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ. Pro Slovensko s kódem: vyprodejsk

Obchodní podmínky

 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ

1. ÚVOD

Tento dokument (společně s dokumenty v něm uvedenými) stanoví obecné podmínky, kterými se řídí tato webová stránka www.monisimo.cz a na ní uskutečňovaný nákup produktu(ů) (dále jen „podmínky“).

Před použitím této webové stránky vám doporučujeme, abyste pečlivě prostudovali podmínky, Zásady používání souborů cookie a naše Zásady ochrany osobních údajů (dále jen společně „Zásady ochrany dat“). Při použití těchto webových stránek nebo zadávání objednávky jejich prostřednictvím jste vázáni těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany dat. Pokud s Podmínkami a Zásadami ochrany dat nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky.

Tyto podmínky mohou být změněny. Je vaší odpovědností je pravidelně číst, protože se jedná o podmínky, které jsou platné ve chvíli používání webové stránky nebo při uzavření příslušné smlouvy (jak je dále definováno).

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se podmínek nebo Zásad ochrany dat, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. ÚDAJE O NÁS

Prodej zboží prostřednictvím této webové stránky je uskutečňován pod jménem Monisimo prodejcem Sonja Grund, IČO 03684466, se sídlem na adrese Lovčická 46, Praha 9, 190 14, Česká republika, e-mailová adresa: info@monisimo.cz, zapsaným v Živnostenském rejstříku městské části Praha 9.

3. ÚDAJE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Informace nebo osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete, jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany dat. Používáním této webové stránky se záměrem využít jakoukoliv naši dostupnou službu či funkci nám vědomě poskytujete výslovný souhlas se zpracováním údajů a informací a prohlašujete, že poskytnuté informace a údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Před využitím jakékoliv naší dostupné služby či funkce, zejména v souvislosti se zpracováním objednávky či před jakoukoliv jinou aktivitou související s nákupem produktu(ů) si prosím pečlivě přečtěte informace o zpracování osobních údajů - Zásady ochrany osobních údajů.

4. POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK

Pokud používáte tyto stránky a zadáváte jejich prostřednictvím objednávky, souhlasíte že:

I. Tyto webové stránky budete používat pouze k zadání požadavků a právně platných objednávek.

ii. Nebudete zadávat falešné nebo podvodné objednávky. Pokud lze mít důvodné podezření, že byla zadána objednávka tohoto typu, budeme oprávněni ji zrušit a informovat příslušné orgány.

iii. Poskytnete nám svou pravdivou a přesnou e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo další kontaktní údaje. Souhlasíte také s použitím těchto informací za účelem kontaktování vás v souvislosti s vaší objednávkou v případě potřeby (viz. naše zásady ochrany osobních údajů).

Pokud nám neposkytnete všechny potřebné informace, nebudete mít možnost zadat objednávku.

Zadáním objednávky na těchto webových stránkách prohlašujete, že je vám více než 18 let a jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy.

 

5. FORMALIZACE SMLOUVY

Informace obsažené v těchto Podmínkách a údaje na této webové stránce nepředstavují prodejní nabídku, ale spíše pozvánku k uzavření smlouvy. Dokud vaše objednávka nebyla námi výslovně přijata, neexistuje mezi vámi a námi žádná smlouva týkající se produktu. Pokud nebyla vaše nabídka přijata a z vašeho účtu byla odepsána příslušná částka, budou vám peníze vráceny v plné výši.

Chcete-li zadat objednávku, držte se postupu pro online nákup a klikněte na „potvrdit platbu“. Poté obdržíte e-mail potvrzující příjem objednávky („potvrzení objednávky“). To neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje vámi učiněnou nabídku na nákup jednoho či více našich produktů. Veškeré objednávky musí být přijaty z naší strany. O jejím přijetí budete informováni e- mailem, ve kterém potvrdíme, že objednávku odesíláme („potvrzení o doručení“).

Smlouva („smlouva“) je uzavřena pouze tehdy, když vám zašleme potvrzení o doručení. Shrnutí podrobností o vaší objednávce bude připojen k potvrzení o doručení („e-stvrzenka“).


6. DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Veškeré objednávky produktů závisejí na jejich dostupnosti. Pokud se vyskytnou problémy s dodáním objednaných produktů, nebo pokud se zboží již nenachází na skladě, vyhrazujeme si právo poskytnout vám informace o náhradních produktech stejné nebo vyšší kvality a hodnoty, které si můžete objednat. Pokud si nepřejete objednat náhradní produkty, vrátíme vám celou částku, kterou jste zaplatili.

7. ZAMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odstranit jakýkoliv produkt z těchto webových stránek a odstranit nebo upravit jakýkoliv materiál nebo obsah této stránky. Ačkoliv se vždy snažíme zpracovat všechny objednávky, mohou nastat mimořádné okolnosti, které nás donutí po odeslání Potvrzení objednávky vyřízení objednávky odmítnout. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tak učinit.

Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za odstranění jakéhokoliv produktu z těchto webových stránek, za odstranění či úpravu jakéhokoliv materiálu nebo obsahu z webových stránek nebo za nevyřízení objednávky poté, co jsme odeslali potvrzení o jejím přijetí.

8. DORUČENÍ

Bez ohledu na výše uvedený odstavec 7 o dostupnosti produktů a s výjimkou mimořádných okolností, se budeme snažit poslat objednávku sestávající z produktů uvedených v každém potvrzení o doručení, před datem doručení uvedeným v příslušném potvrzení o doručení, nebo není-li uvedeno datum doručení, v odhadovaném časovém horizontu, uvedeném při výběru způsobu doručení a v každém případě ve lhůtě nejdéle 30 dnů ode dne Potvrzení objednávky.

Nicméně může dojít ke zdržení z důvodů, jako je například výskyt nepředvídatelných okolností nebo dodací zóny.

Pokud z nějakého důvodu nejsme schopni zásilku doručit v předpokládaný den doručení, budeme vás o této situaci informovat a nabídneme vám možnost pokračovat v nákupu s nově stanoveným termínem doručení, nebo možnost objednávku zrušit s vrácením vámi zaplacené částky. Mějte na paměti, že v sobotu, v neděli nebo o svátcích neprovádíme doručení domů.

Pro účely těchto Podmínek je „dodávka“ chápána tak, že byla splněna čili „dodána“, jakmile vy nebo třetí strana vámi určená získá zboží do fyzického držení, což je možné doložit podpisem na potvrzení o obdržení objednávky na vámi uvedené dodací adrese.

9. NEMOŽNOST DORUČENÍ

Pokud není možné, abychom vám zásilku doručili, pokusíme se najít bezpečné místo pro její uložení. Pokud takové místo nenalezneme, vrátí se vaše objednávka do našeho skladu. Zároveň vám zanecháme vzkaz s vysvětlením, kde se vaše objednávka nachází a co je potřeba udělat, aby byla znovu doručena. Pokud nebudete na místě dodání v dohodnutý čas, žádáme vás, abyste nás kontaktovali a doručení bude přeloženo na jiný den.

Jestliže po uplynutí 30 dnů, ode dne, kdy byla objednávka připravena k doručení, nebude z námi nezaviněných důvodů možné ji doručit, předpokládáme, že si přejete smlouvu zrušit a ukončíme ji. V důsledku ukončení smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně poplatků za doručení zásilek (s výjimkou jakýchkoliv dalších poplatků vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, který je jiný než ten, který nabízíme) bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy byla ukončena tato smlouva.

Mějte prosím na paměti, že doprava, vzniklá ukončením smlouvy, může zahrnovat dodatečné náklady, které máme právo vám naúčtovat.

10. PŘENOS RIZIKA A VLASTNICTVÍ PRODUKTŮ

Za produkty přebíráte zodpovědnost v okamžiku dodání.

Vlastníkem produktu se stáváte poté, co obdržíme plnou úhradu všech splatných částek, včetně poplatků za doručení zásilek, nebo v okamžiku dodání zboží (jak je definováno ve výše uvedeném odstavci 9), pokud k takovému dodání došlo později.

11. CENA A PLATBA

Cena produktů bude ve všech případech stanovena na naší webové stránce, s výjimkou případů, kdy se jedná o zjevný omyl. I přesto, že se velmi snažíme zajistit, aby ceny uvedené na naší webové stránce byly uvedeny správně, k chybě může dojít. Zjistíme-li chybu týkající se ceny kteréhokoliv z vámi objednaných produktů, informujeme vás co nejdříve a nabídneme vám možnost potvrzení vaší objednávky se správnou cenou nebo její zrušení. Pokud se s vámi nebudeme moci spojit, objednávka bude považována za zrušenou a veškeré zaplacené částky budou bez prodlení vráceny v plné výši do 14 dní od ukončení této smlouvy.

Nejsme povinni vám poskytnout žádný produkt za nesprávnou nižší cenu (i když jsme zaslali potvrzení o doručení) v případě, že chyba v ceně je zřejmá a nezpochybnitelná a mohla by být vámi odůvodněně uznána jako cena nesprávná. Pokud se tak stane, nabídneme spotřebiteli možnost zakoupit produkt za správnou cenu, nebo zrušit objednávku.

Ceny na webových stránkách jsou konečné ceny (nejsme plátci DPH), ale nezahrnují poplatky za doručení zásilky, které se přičítají k celkové ceně.

Ceny se mohou kdykoliv změnit. S výjimkou výše uvedeného, změny se netýkají objednávek, pro které jsme již odeslali potvrzení objednávky. Ceny produktů jsou ty, které platí v okamžiku objednávky spotřebitele.

Poté, co vyberete všechny položky, které si přejete koupit, budou přidány do košíku. Dalším krokem bude zpracování objednávky a provedení platby. Za tímto účelem je nutné postupovat podle pokynů nákupního procesu a poskytnout a potvrdit informace vyžadované v každém kroku. V průběhu celého nákupního procesu máte možnost před platbou upravit údaje o objednávce. Podrobné informace o nákupním procesu jsou uvedeny v průvodci nákupem. V případě, že jste registrovaným uživatelem, jsou v sekci Můj účet dostupné všechny vámi zadané objednávky.

Jako platební způsob můžete použít následující karty a metody: Visa, MasterCard, American Express a Visa Electron. 

Aby se minimalizovalo riziko neoprávněného přístupu, budou údaje o vaší kreditní kartě zašifrovány. Poté, co obdržíme vaši objednávku, požádáme o předběžnou autorizaci karty k ověření, zda jsou na vaší kartě dostatečné prostředky k dokončení transakce. 

Kliknutím na tlačítko Potvrdit platbu potvrdíte, že jste držitelem platební karty.

Platební karty jsou předmětem ověřování a schvalování ze strany subjektu, který je vydal. Pokud subjekt platbu neschválí, nejsme odpovědní za žádné zpoždění nebo chybu při doručení a nemůžeme s vámi uzavřít žádnou smlouvu.

Podle českého zákona o elektronické evidenci tržeb je prodejce kupujícímu povinen vydat fakturu; a zároveň má povinnost provádět on-line registraci přijatých tržeb u správce daně. Používáme elektronické faktury. Tímto souhlasíte, že obdržíte faktury elektronicky. 

12. NAKUPOVÁNÍ ZBOŽÍ JAKO HOST

Na těchto stránkách je rovněž k dispozici možnost nákupu zboží jako host. V rámci tohoto typu nákupu od vás budeme žádat pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování vaší objednávky. Po dokončení nákupního procesu vám bude nabídnuta možnost registrace nebo možnost pokračovat jako neregistrovaný uživatel.

13. PODMÍNKY VÝMĚNY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

13.1 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce, zboží fyzicky převezme, nebo v případě různých druhů zboží v rámci jedné objednávky doručených samostatně, po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce, fyzicky převezme poslední zboží objednané v rámci jedné objednávky.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, kontaktujte naši společnost Monisimo, zasláním e- mailu na info@monisimo.cz, prostřednictvím sekce „Můj účet“ nebo „Vrácení“ na naší webové stránce nebo vyplňte náš kontaktní formulář a sdělte nám své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např.: v dopise zaslaném poštou či e-mailem), obsahujícím údaje o objednávce (včetně čísla objednávky a popisu produktu(ů) určeným k vrácení). Můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přiložen v příloze, jeho použití však není povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (oznámení nemusí být dodáno nebo produkty vráceny v této lhůtě).

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud se rozhodnete odstoupit od této smlouvy, vrátíme vám plnou cenu, kterou jste za zboží zaplatili a všechny ostatní platby, které jsme od vás v souvislosti se smlouvou přijali, včetně poplatků za doručení zásilek (s výjimkou jakýchkoliv dalších poplatků vyplývajících z vašeho výběru způsobu doručení, jiným, než obvyklým způsobem, který nabízíme) bez jakéhokoliv zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy byla ukončena tato smlouva. Takovéto vrácení peněz provedeme stejným platebním způsobem, jaký byl použit při původní transakci. V žádném případě vám v důsledku této zpětné úhrady nevzniknou žádné náklady. Bez ohledu na výše uvedené, s vrácením peněz můžeme počkat do té doby, kdy obdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali, podle toho, k čemu dojde dříve.

Produkt(y) zašlete zpět na adresu Monisimo, S. Grund, Lovčická 46, Praha 9, 19014  bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od smlouvy. Termín je považován za dodržený, pokud nám produkt(y) zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Za případné snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace, která není nezbytná ke stanovení charakteru, vlastností a funkčnosti produkt(ů) jste odpovědní výhradně vy.

13.2 Smluvní právo na odstoupení od smlouvy

Kromě zákonného práva na zrušení smlouvy pro spotřebitele, které je uvedeno v odstavci 13.1 výše, vám poskytneme dobu 30 dnů k vrácení ode dne odeslání produktů (kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 16.3 níže, u nichž je právo na zrušení vyloučeno).

V případě vrácení produktu(ů) v rámci smluvního termínu nároku na odstoupení od smlouvy po uplynutí zákonné lhůty vám bude vrácena pouze částka zaplacená za daný(é) produkt(y). Poplatky za doručení vám vráceny nebudou.

Své smluvní právo na odstoupení můžete uplatnit v souladu s ustanovením bodu 13.1 výše. Pokud nás však o svém záměru odstoupit od smlouvy informujete po uplynutí zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy, musíte nám v každém případě doručit produkty do 30 dnů od potvrzení o doručení.

13.3 Obecná ustanovení

Nemáte právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o zásilku obsahující jeden z následujících produktů:
i. Zakázkové předměty

ii. Hudební CD/DVD bez původního obalu.
iii. Uzavřené zboží, které není vhodné k vrácení z hygienických důvodů a které bylo po dodání otevřeno.

Vaše právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výlučně na produkt(y), které jsou vráceny ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Peníze nebudou vráceny v případě, že produkt byl použit poté, co byl otevřen, není ve stejném stavu, ve kterém byl dodán, nebo pokud byl poškozen, proto zacházejte s produkty ve svém držení opatrně.

Produkt(y) prosím vraťte, pokud možno, v originálním balení. V každém případě byste spolu s produktem k vrácení měli vrátit/zaslat e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o doručení. Náklady vynaložené na vrácení produktu hradíte sami.

Po přezkoumání zboží vás budeme informovat o tom, zda máte nárok na vrácení zaplacených částek. Náklady na doručení budou uhrazeny, pokud je právo odstoupit od smlouvy uplatněno v zákonné lhůtě a byly vráceny všechny příslušné produkty. Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy jste nám oznámili svůj záměr od smlouvy odstoupit.

Bez ohledu na výše uvedené, s vrácením peněz můžeme počkat do té doby, než obdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste produkt(y) odeslali, v závislosti na tom, k čemu dojde dříve. Peníze vám vždy budou vráceny prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili při nákupu.

Podle výše uvedeného nesete náklady a rizika spojená s vrácením produktu(ů).

V případě jakýchkoli dalších otázek nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám pošlete e-mail na info@monisimo.cz.

13.4 Výměna velikosti

Pokud zjistíte, že výrobky, které jste zakoupili, jsou v nesprávné velikosti, můžete požádat o výměnu velikosti, aniž byste museli zaplatit dodatečný poplatek za dodání nového (nových) produktu(ů), za předpokladu, že vrátíte originální produkt(y). A to bez ohledu na vaše zákonné a smluvní práva na odstoupení, které budou i nadále právně a smluvně. existovat. O výměnu velikosti můžete požádat e-mailem na info@monisimo.cz.

Jakmile požádáte o výměnu zboží, je potřeba vrátit originální produkt(y) zpět na adresu Monisimo, S. Grund, Korunní 108, 101 00 Praha 10. Výrobky je třeba vrátit bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů od zadání žádosti o výměnu na webové stránce. Ani jeden ze způsobu vrácení produktů nebude mít za následek dodatečné náklady (s výjimkou neúspěšného vrácení původního (původních) produktu(ů) jež je upraveno v posledním odstavci).

Po zvolení způsobu vrácení zboží vám zašleme novou objednávku spolu s produkty v nové velikosti do 14 pracovních dnů od data žádosti o výměnu a v každém případě do 30 dnů od tohoto data. Tato volba pro vás nepředstavuje žádné další náklady. Tato nová objednávka je podmíněna ustanoveními smluvních podmínek, včetně uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne zadání žádosti o výměnu na webové stránce nevrátíte původní položku, máme nárok vám účtovat úhradu nákladů souvisejících s novou objednávkou, s výjimkou ustanovení smluvních podmínek.

13.5 Vrácení vadného (vadných) produktu(ů)

Pokud v okamžiku doručení usoudíte, že produkt(y) neodpovídá(ají) popisu stanoveném smlouvou, ihned nás kontaktujte e-mailem na info@monisimo.cz a uveďte podrobnosti o produktu a způsobené škodě.

Vraťte produkt/y na adresu uvedenou v odstavci 13.3 nebo jej/je předejte kurýrovi, kterého vyšleme k vám domů. V každém případě byste spolu s produktem k vrácení měli zaslat také e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o doručení, a která je také uložena na vašem účtu na naší webové stránce.

Vrácený produkt pečlivě prohlédneme a v přiměřené lhůtě vám e-mailem oznámíme, zda může být produkt(y) vyměněn(y) nebo zda máte nárok na vrácení peněz. Vrácení nebo výměna produktu se uskuteční co nejdříve a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy vám zašleme e-mail s potvrzením, že probíhá náhrada nebo výměna produktu.

Je-li u vrácených produktů potvrzena vada nebo poškození, vrátíme vám peníze v plné výši včetně všech výdajů za doručení a vrácení. Peníze vám vždy budou vráceny prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili při nákupu.

V každém případě musí být zachována všechna práva v souladu s platnými právními předpisy.

14. ODPOVĚDNOST A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Nic v těchto podmínkách žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost:

i. v případě smrti nebo újmy na zdraví způsobené naší nedbalostí; ii. v případě podvodu či klamavého jednání; nebo

iii. v jakémkoliv případě, kdy by bylo nezákonné nebo nepovolené vyloučit, omezit nebo se pokusit vyloučit či omezit naši odpovědnost.

Bez ohledu na předchozí odstavec a v rozsahu povoleném zákonem, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, nepřijmeme žádnou odpovědnost za tyto ztráty, bez ohledu na jejich původ:

i. ztrátu příjmu nebo zisku;
ii. provozní ztráty;
iii. ušlý zisk nebo ztrátu smluv;
iv. ztrátu celkových úspor;
V. ztrátu dat; a
vi. ztrátu obchodního nebo manažerského času.

Vzhledem k otevřené povaze těchto webových stránek a možnostem chyb při ukládání a přenosu digitálních informací nezaručujeme přesnost a bezpečnost informací přenášených nebo získaných prostřednictvím těchto webových stránek, pokud na nich není výslovně uvedeno jinak.

Všechny popisy produktů, informace a materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk, s výjimkou těch, které stanoví zákon. V tomto smyslu se vám jako spotřebiteli nebo uživateli zavazujeme dodat zboží v souladu s ustanoveními smlouvy a odpovídáme za jakýkoliv rozpor se smlouvou při doručení zboží. Je zřejmé, že zboží je v souladu se smlouvou, jestliže: (i) odpovídá námi uvedenému popisu a má takové vlastnosti, jaké jsme uvedli na této webové stránce; (ii) je schopno plnit účel, pro který je zboží tohoto typu běžně používáno; (iii) vyznačuje se kvalitou a vlastnostmi, které jsou obvyklé pro takovýto druh zboží, a které jsou od tohoto druhu zboží očekávány. V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré záruky s výjimkou těch, které nemohou být legitimně vyloučeny ve prospěch spotřebitelů a uživatelů.

Rozpor se smlouvou

Prodávající je spotřebiteli povinen dodat produkt(y) bez vady. Prodávající spotřebiteli zejména ručí za to, že v okamžiku, kdy je produkt spotřebitelem obdržen:

i. Má produkt vlastnosti, na kterých se strany dohodly nebo (v případě, že nebyly dohodnuty), vlastnosti, které popisuje prodávající, nebo takové, které spotřebitel od zboží této povahy či související s reklamou očekává.

ii. Produkt lze použít pro účely uvedené prodávajícím nebo pro účely, pro které je produkt tohoto druhu obvykle používán.

iii. Produkt je dodán v odpovídajícím množství, rozměrech nebo hmotnosti.

iv. Produkt splňuje požadavky stanovené zákonem.

V případě, že se produkt stane vadným do šesti měsíců od obdržení, je produkt považován za vadný již po obdržení. Není-li stanoveno jinak, má spotřebitel nárok reklamovat vadné spotřební zboží do 24 měsíců od jeho obdržení. To se nevztahuje na:

  1. Závady související se slevou;

  2. běžné opotřebení;

  3. Vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a zřejmé v okamžiku převzetí spotřebitelem;

  4. případy, vyplývající z povahy věci.

Nesprávné plnění nelze reklamovat v případě, že si byl spotřebitel vědom závady před převzetím produktu, nebo v případě, že byla dotyčná vada způsobena spotřebitelem. Spotřebitel není oprávněn požadovat záruku s odkazem na závady způsobené vnějšími okolnostmi po chvíli, kdy přešla odpovědnost za poškození zboží na spotřebitele.

Zásadní porušení smlouvy
Pokud nesprávné plnění představuje závazné porušení Smlouvy, má spotřebitel nárok na:

i. Odstranění závady prostřednictvím dodání nového produktu nebo jeho chybějící části, pokud je takováto výměna vzhledem k povaze závady odpovídající; v případě, že je část výrobku vadná, může spotřebitel požadovat pouze výměnu takovéto části výrobku; pokud tato výměna není možná, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy; za předpokladu, že výše uvedené není možné vzhledem k povaze dané závady, zejména, pokud je možné závadu odstranit bez zbytečného prodlení, má spotřebitel nárok na odstranění závady zdarma;

  1. Odstranění vady formou opravy;

  2. Přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  3. Odstoupení od smlouvy.

Při reklamaci předmětné vady spotřebitel informuje prodávajícího o tom, kterou z výše uvedených možností si zvolil, a učiní tak okamžitě, nebo bez zbytečného prodlení, vybranou volbu pak lze změnit pouze tehdy, pokud to schválí prodejce; s výjimkou případu, kdy spotřebitel vyžaduje provedení opravy závady a následně se prokáže, že tato oprava není možná. Pokud vady nebudou prodávajícím odstraněny v přiměřené lhůtě, nebo v případě, že je spotřebitel ze strany prodávajícího informován, že dotyčné vady nebudou odstraněny, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny místo odstoupení od smlouvy.

Pokud si spotřebitel nevybere jednu z výše uvedených možností, budou uplatněna práva nezávažného porušení – viz níže.

Kromě případů, kdy prodávající není schopen dodat nový produkt bez vady, nahradit část produktu nebo jej opravit, mají spotřebitelé právo na přiměřenou slevu, a to i v případech, kdy prodávající nezařídí nápravu situace v přiměřené lhůtě nebo pokud náprava způsobí spotřebiteli značné obtíže.

Nezávažné porušení smlouvy

Pokud nesprávné plnění způsobí jiné než závažné porušení, má spotřebitel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud spotřebitel nežádá slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, může prodávající dodat chybějící části nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou být odstraněny dle uvážení prodávajícího buďto formou opravy nebo dodáním nového produktu.

V případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo ji odmítne odstranit, může spotřebitel žádat patřičnou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, přičemž zvolená možnost může být později změněna pouze v případě schválení ze strany prodávajícího.

15. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, registrované ochranné známky a jiná práva k duševnímu vlastnictví všech materiálů nebo obsahů poskytovaných v rámci těchto webových stránek patří po celou dobu nám nebo tomu, kdo nám udělil oprávnění k jejich použití. Tento materiál můžete použít pouze v tom rozsahu, k jakému máte výslovné oprávnění od nás nebo poskytovatelů licence. To vám nebrání v používání těchto webových stránek v rozsahu nezbytném pro kopírování informací o vaší objednávce nebo kontaktních údajů.

16. VIRY, PIRÁTSTVÍ A JINÉ POČÍTAČOVÉ ÚTOKY

Tuto webovou stránku nesmíte používat k úmyslnému zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jakéhokoliv jiného softwaru či technologicky škodlivého nebo nebezpečného materiálu. Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k těmto webovým stránkám, serveru, který je hostitelem tohoto webu, nebo jakémukoliv serveru, počítači nebo databázi týkající se našich webových stránek. Zavazujete se, že neprovedete útok na tyto stránky prostřednictvím jakéhokoliv útoku odepření služby nebo útoku distribuovaného odepření služby. Nemáte oprávnění k používání tohoto webu pro odesílání spamu, nevyžádané pošty nebo řetězových zpráv a vytváření falešných zpráv, které falšují totožnost jiných spotřebitelů.

Nedodržení tohoto ustanovení se považuje za přestupek, jak je definováno v platných předpisech. Jakékoli nedodržení těchto pokynů budeme hlásit příslušným orgánům a budeme s nimi při zjišťování identity útočníka spolupracovat. Stejně tak v případě nedodržení tohoto ustanovení bude ihned pozastaveno oprávnění k používání této webové stránky.

Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou odmítnutím služby, viry nebo způsobenou jiným škodlivým softwarem či škodlivým materiálem, který v důsledku používání této webové stránky nebo stahování jejího obsahu, nebo obsahu webů, na který vás tato stránka přesměruje, poškodí váš počítač, počítačové zařízení, data nebo materiály.

17. ODKAZY Z NAŠICH STRÁNEK

Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky a materiály třetích stran, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro informační účely a nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo materiálů. V souladu s tím nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví vyplývající z jejich použití.

18. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

Platné zákony vyžadují, aby některé informace či sdělení, která vám zasíláme, měla písemnou podobu. Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude uskutečňována převážně elektronickou formou. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace prostřednictvím upozornění na těchto webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s užíváním těchto elektronických komunikačních prostředků a akceptujete, že všechny smlouvy, oznámení, informace a další komunikace, které vám posíláme elektronicky, jsou v souladu se zákonnými požadavky na jejich poskytování v písemné formě. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

19. SDĚLENÍ

Sdělení, které nám posíláte, by měla být zaslána nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře. V souladu s ustanoveními v odstavci 18 výše, a pokud není uvedeno jinak, vám můžeme zasílat oznámení e-mailem, nebo na korespondenční adresu, kterou jste nám poskytli při objednávce.

Má se za to, že sdělení budou přijímána a projednávána, jakmile jsou zveřejněna na našich webových stránkách, 24 hodin poté, co byla zaslána e-mailem nebo tři dny po datu, kdy byl dopis zaslán poštou. Jako důkaz, že bylo sdělení zasláno, postačí v případě dopisu prokázat, že byl správně adresován, že bylo zaplaceno správné poštovné a že byl řádně doručen na poštu nebo do poštovní schránky; v případě e- mailu, že sdělení bylo zasláno na adresu uvedenou příjemcem.

20. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Smlouva je závazná pro obě strany, jakož i pro naše případné nástupce, nabyvatele a dědice. Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím stranám.

Můžeme přenést, postoupit, uložit, zadat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést smlouvu nebo jakékoliv z práv nebo povinností z ní vyplývajících kdykoliv během jejího trvání. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, těmito přeneseními, postoupeními, uloženími a jinými přenosy nejsou dotčena práva, která vám jako spotřebiteli vyplývají ze zákona, ani nejsou v žádném případě zrušeny, sníženy nebo omezeny vyslovené i nevyslovené záruky, které vám můžeme poskytnout.

21. NÁMI NEOVLIVNITELNÉ UDÁLOSTI

Neneseme odpovědnost za jakékoliv neplnění nebo zpoždění plnění kterékoliv povinnosti, vyplývající ze smlouvy, pokud nastala z důvodu událostí, které jsou mimo naši racionální kontrolu („vyšší moc“).

Vyšší moc zahrnuje jakýkoliv úkon, událost, chybu při výkonu, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši kontrolu, včetně, mimo jiné, následujících:

i. Stávky, pozastavení provozu nebo jiné formy protestu.

ii. Občanské nepokoje, revolty, invaze, teroristické útoky nebo hrozby terorismu, války (vyhlášené či nikoliv) nebo hrozba války či příprava na ni.

iii. Požár, výbuch, bouře, záplavy, zemětřesení, sesuv, epidemie nebo jakákoliv jiná přírodní katastrofa.

iv. Nemožnost používat vlaky, lodě, letadla, motorizované dopravní prostředky nebo jiné dopravní prostředky-veřejné či soukromé.

v. Neschopnost používat veřejné nebo soukromé telekomunikační systémy.
vi. Nařízení, vyhlášky, zákony, předpisy nebo omezení jakékoliv vlády nebo orgánů veřejné moci.

vii. Stávka, porucha nebo nehoda v námořní a říční dopravě, poštovní přepravě nebo jakémkoliv jiném druhu dopravy.

Rozumí se, že naše povinnosti vyplývající ze smluv jsou přerušeny v průběhu období, v němž vyšší moc zůstává v působnosti, a bude nám prodlouženo období pro plnění těchto povinností o dobu, jejíž délka se rovná době, po kterou trvala situace způsobená vyšší mocí. Vynaložíme veškeré přiměřené prostředky k ukončení situace způsobené vyšší mocí nebo k nalezení řešení, které nám umožní splnit naše závazky vyplývající ze smlouvy bez ohledu na situaci způsobenou vyšší mocí.

22. UPUŠTĚNÍ OD PRÁVA

Nedostatečné vyžadování, z naší strany, přísného dodržování některé z vašich povinností, které jste přijali na základě smlouvy nebo těchto smluvních podmínek; či nedostačené uplatňování práv nebo činností, které nám na základě smlouvy nebo podmínek přísluší, neznamená, že se těchto práv nebo činností vzdáváme, nebo že jsou omezena a ani vás nezprošťuje plněný daných povinností.

Upuštění od konkrétního práva nebo činnosti z naší strany nedává vznik upuštění od jiných práv nebo činností odvozených ze smlouvy nebo ze smluvních podmínek.

Zřeknutí se, z naší strany, některé z těchto podmínek, práv nebo akcí vyplývajících ze smlouvy nenabude účinnosti, pokud není výslovně stanoveno, že se jedná o zřeknutí se práv, a nebude vám formálně oznámeno v souladu s ustanoveními v sekci o oznámení výše.

23. ČÁSTEČNÉ ZRUŠENÍ

Pokud bude některá z těchto smluvních podmínek nebo jakékoliv ustanovení smlouvy prohlášeno za neplatné usnesením příslušného orgánu, zbývající podmínky zůstávají v platnosti, aniž by byly ovlivněny zmíněným prohlášením o zrušení.

24. CELÁ SMLOUVA

Tyto smluvní podmínky a jakýkoliv dokument v nich uváděný představují úplnou smlouvu mezi stranami, pokud jde o její účel, nahrazující všechny předchozí smlouvy, dohody nebo sliby mezi smluvními stranami, ať už ústní nebo písemné.

Strany berou na vědomí, že jsme se dohodli uzavřít smlouvu bez závislosti na jakémkoliv prohlášení nebo slibu jiné strany, a že nevyplývá z žádného prohlášení nebo dokumentu z vyjednávání mezi oběma stranami započatém před vznikem uvedené smlouvy, pokud tak není výslovně uvedeno v těchto podmínkách.

Žádná ze stran neučiní žádná opatření, pokud jde o jakékoliv nepravdivé prohlášení učiněné druhou stranou, ústně nebo písemně, a to před datem smlouvy (pokud nebylo uvedené nepravdivé prohlášení učiněno podvodně). Druhá strana může přijmout opatření jen v případě, že došlo k porušení smlouvy v souladu s ustanoveními těchto podmínek.

25. NAŠE PRÁVO NA ZMĚNU TĚCHTO PODMÍNEK

Máme právo tyto podmínky kdykoliv přezkoumat a upravit. Změny a úpravy nabývají platnosti dnem jejich publikace na webové stránce www.monisimo.cz. Pokud se změnou či úpravou podmínek nesouhlasíte, máte právo na zrušení svého účtu, pokud tak neučiníte, máme za to, že s nimi souhlasíte.

Jste vázáni zásadami a podmínkami platnými v okamžiku používání těchto stránek nebo při zadávání každé objednávky, kromě případů, kdy zákonem nebo rozhodnutím vládních subjektů musíme zpětně provést změny uvedených zásad, podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů. V takovém případě budou možné změny také ovlivňovat objednávky, které jste předtím zadali.

Náš průvodce nákupem na našem webu tvoří nedílnou součást těchto podmínek a jeho znění je třeba vykládat a uplatňovat v jejich kontextu. Výše zmíněné ustanovení týkající se úprav a změny se vztahuje rovněž na průvodce nákupem.

26. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNOST

Používání našich webových stránek a uzavírání smluv na nákup produktů prostřednictvím uvedených stránek se řídí českými právními předpisy.

Jakýkoliv spor, který vznikne nebo se vztahuje k používání této webové stránky nebo uvedených smluv, podléhá nevýhradní příslušnosti českých soudů.

V případě, že se spotřebitel jako kupující domnívá, že byla porušena jeho/její práva, může se obrátit se svou stížností na prodejce, na e-mailové adrese info@monisimo.cz, za účelem dosažení mimosoudního urovnání. Podle českého zákona o ochraně spotřebitele má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů týkajících se kupní smlouvy s prodávajícím, pokud zákazník není spokojen s vyřízením své žádosti ze strany prodávajícího, nebo pokud prodávající a zákazník nedospěli k vyřešení sporu jiným způsobem. Subjekt odpovědný za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Zákazník zahájí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů předložením svého návrhu České obchodní inspekci písemně nebo ústní nahrávkou nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni- spotrebitelskych-sporu-adr/.

Pokud byl nákup mezi prodávajícím a kupujícím uskutečněn online prostřednictvím webové stránky prodávajícího, prodávající tímto v souladu s nařízením (EU) č. 524/2013 informuje kupujícího, že tento je oprávněn vyřešit s prodávajícím spotřebitelský spor mimosoudní cestou prostřednictvím online platformy pro řešení sporů; internetová adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrola se provádí pod dohledem příslušného živnostenského úřadu.

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, nic v tomto článku nemá vliv na vaše zákonná práva, jak jsou uznána všemi platnými právními předpisy v této oblasti.

27. PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY

Vaše připomínky a doporučení jsou vždy vítány. Prosím, pošlete nám jakékoliv připomínky a návrhy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kromě toho jsou spotřebitelům a uživatelům k dispozici oficiální formuláře žádosti. O tyto formuláře můžete požádat e-mailem na info@monisimo.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy odešlete na e-mailovou adresu info@monisimo.cz.
(tento formulář vyplňte a odevzdejte pouze tehdy, pokud žádáte o odstoupení od smlouvy).